KRAV MAGA STREET DEFENSE

Street Defence 
Street Defence, Kraw Maga ve Kombat Kali tekniklerinin harmanlamasından oluşan kişinin meşru müdafa çizgisi içerisinde kendini koruyabileceği güvenli alan oluşturmayı amaçlayan belli egzersizleri içeren eğitimleri kapsar. Çalışmaya katılacak kişilerin yetenekli olmalarından ziyade ne tür bir tehdit algısı içerisinde bulunduklarına odaklanılarak çalışmalar yapılır. Çalışmalarda muhtemel tehditleri bertaraf edebilecek realistic (gerçekçi) yaklaşımlar dikkate alınır. Bu doğrultuda gerekli görüldüğünde savunma amaçlı bıçak, sopa ve ateşli silahları kullanma ve karşı koyma eğitimleri de verilir. Eğitimlere başlamadan önce mülakat yapılarak kişisel zaman programlaması yapılır. Minumum 12 saatlik çalışma gerektirir.Çalışmalarda müsabık sporcu yetiştirmek amaçlanmadığı için ihtiyaç hisseden her yaş grubundan katılımcılara açıktır.Eğitimlerin verimli olması için grup çalışmaları maximum 3 kişiliktir. Buna rağmen özel ders almak isteyenlerle birebir mülakat sonrası karar veriliyor.Eğitimlerini tamamlayan kişiler bireysel ve çoklu saldıralara karşı kendini ve yakınlarındakileri müdafaa ederek emniyet altına alma becerileri elde ederler.